Izvori i metode prikupljanja podataka

Za potrebe Popisa poljoprivrede 2020. podaci se prikupljaju neposredno od popisnih jedinica i iz administrativnih izvora podataka. Popisne jedinice jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva te poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost.

Podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva prikupljaju popisivači metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala, dok se podaci od poslovnih subjekata prikupljaju izvještajnom metodom putem interneta, unosom podataka u popisni obrazac u elektroničkom obliku.

Informacije vezane za obradu i zaštitu podataka prikupljenih za statističke svrhe