Povijest

Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede proveden je na teritoriju Republike Hrvatske od 1. do 15. lipnja 2003. Prije 2003. popis poljoprivrede bio je proveden 1960., dok je 1969. bio proveden metodom uzorka. Godine 1971., 1981., 1991. i 2001. poljoprivredni popisi bili su obuhvaćeni popisom stanovništva.

Od 2007. svake se tri godine provodilo strukturno istraživanje poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka (2007., 2010., 2013. i 2016.).