Rezultati

Privremeni podaci:

Državni zavod za statistiku objavit će konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021. prema dinamici definiranoj u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku.